Działamy od roku 1993.

Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego

  • dzieci od klasy pierwszej ,
  • młodzieży, 
  • dorosłych.
Uczymy w grupach dobranych pod względem wieku i poziomu zaawansowania.

Celem naszych kursów jest przygotowanie  uczniów do swobodnej, pisemnej i ustnej komunikacji  w języku obcym.

Młodsze dzieci uczymy poprzez zabawę i zajęcia dostosowane do ich wieku i potrzeb.

Starsze dzieci i młodzież przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, oraz do korzystania z umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dalszej edukacji lub studiach za granicą.

Kursy dla dorosłych pomagają zdobyć i rozwijać umiejętność praktycznego posługiwania się  językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą i podróżami.

Licealistom i dorosłym proponujemy również kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English: First (FCE) i CAE.

W trakcie zajęć rozwijamy umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na sprawności komunikacyjne. W tym celu starszym dzieciom, młodzieży i dorosłym staramy się zapewnić konwersacje z nauczycielem z Wielkiej Brytanii.

Prowadzimy również kursy dla firm i na zamówienie.

Kursy Języków Obcych TARGET mieszczą się niedaleko od centrum miasta, na Zasaniu, w zabytkowym budynku przy ulicy Św. Jozefa 4.

tel.:   16-679-09-11,  16-670-73-80
ul. Św. Józefa 4, 37-700 Przemyśl
 
A K T U A L N O Ś C I 
 

Od 25.09.2017

sekretariat czynny:

poniedziałek: 15.15 - 19.30
             wtorek:          15.15 - 18.30
          środa:           15.15 - 19.30
         czwartek:       15.15 - 18.30
W piątki i soboty sekretariat nieczynny

tel. 16 679 09 11,    16 670 73 80Wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem nauki na naszych kursach zapraszamy do sekretariatu Szkoły przy ul. Św. Józefa 4, II piętro.